Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții (“Termenii”), deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră. Acești Termeni includ diferite limitări și excluderi, stabilind răspunderea Travlocals, competența în materie de soluționare a disputelor, precum și legislația aplicabilă Termenilor, în general în legătură cu website-ul nostru disponibil la adresa https://www.wildventure.ro (“Website-ul”).

Acești Termeni reprezintă un acord între dumneavoastră, în calitate de persoană fizică sau juridică ce utilizează Website-ul nostru („dumneavoastră„, „utilizator„), și TRAVLOCALS PROMO SRL, o societate incorporată și funcționând potrivit legii române, cu sediul in Mun. Pitești, str. General Marin Ionescu, nr. 15, cam. 2, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J3/1121/2019, cod de identificare fiscală 40956886 („Travlocals„, „noi„).

Utilizarea Website-ului se realizează în conformitate cu acești Termeni.. Suntem dispuși să vă punem la dispoziție Website-ul numai dacă acceptați toți acești Termeni. În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați Website-ul. Simpla utilizare a Website-ului reprezintă confirmarea că înțelegeți, sunteți de acord și acceptați acești Termeni în integralitatea lor.

În cazul în care utilizați Website-ul în numele unei societăți, declarați că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele societății respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului „dumneavoastră” în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați. În cazul în care sunteți persoană fizică și utilizați Website-ul, declarați că aveți peste 18 ani.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor în Website și vom actualiza data „ultimei actualizări” indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod corespunzător. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a Website-ului după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

 1. WEBSITE-UL

Tot conținutul pus la dispoziție pe Website în orice formă are doar scop informativ. Prezentarea anumitor servicii pe Website nu reprezintă o ofertă de a contracta și nu furnizăm un magazin online.

Orice referire în cuprinsul Website-ului la rezervarea serviciile turistice este făcută strict în scop de informare cu privire la servicii turistice din România. Website-ul nu oferă posibilitatea și nu poate fi folosit pentru a rezerva servicii turistice. În cazul în care doriți să contractați serviciile turistice prezentate pe Website, o veți putea face în mod distinct și în afara Website-ului, prin intermediul platformei Travlocals, disponibilă la adresa https://www.travlocals.com („Platforma Travlocals”). Este posibil ca în cazul unor servicii turistice pe care le prezentăm pe Website să facem disponibil un buton de legătură care conține un link pe care îl puteți accesa și care vă va duce în mod automat pe Platforma Travlocals.

Rețineți că utilizarea Platformei Travlocals și efectuarea oricărei rezervări prin intermediul acesteia sunt supuse termenilor și condițiilor Platformei Travlocals, care sunt distincți de prezenții Termeni și care sunt disponibili pe Platforma Travlocals.

 1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Website-ului, toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate („Conținutul„) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.

Puteți utiliza Website-ul și Conținutul exclusiv în scopul informării și al contactării noastre. Pentru claritate, nu este permisă:

 • utilizarea Website-ului sau a Conținutului, în afara scopurilor permise;

 • utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;

 • cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului;

 • copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Website-ului sau al Conținutului;

 • eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Website sau în Conținut;

Orice utilizare a Website-ului sau a Conținutului, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a Travlocals, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de Travlocals, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență sau cesiune asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

 1. CONDUITA UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați Website-ul și pentru tot conținutul distribuit. Sunteți de acord să utilizați Website-ul numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:

 • să eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul sau în orice parte a acestuia sau să încălcalcați, în orice mod, drepturile de proprietate intelectuală ale noaste sau ale unor terți;

 • să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Website-ul sau pentru a extrage date;

 • să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;

 • să distribuiți orice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși, fișiere corupte, defecte;

 • să indicați că sunteți orice o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);

 • să exploatați Website-ul pentru orice scop comercial neautorizat;

 • să instigați la ură, amenințări, să încărcați conținut care este explicit sexual sau pornografic, care incită la violență sau conține nuditate sau violență grafică sau sugerată;

 • să promovați rasismul, fanatismul, ura sau vătămarea fizică de orice fel împotriva oricărui grup sau individ, să încărcați conținut ilegal sau care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru săvârșirea unei infracțiuni sau care încalcă drepturile oricărei persoane, încalcă orice drept conferit de un act normativ ori contract sau creează în orice alt mod vreun prejudiciu;

 • să accesați sau utilizați Website-ul în scopul creării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice conținut sau comportament care se încadrează în cazurile de mai sus ori care încalcă în orice alt mod acești Termeni și dacă considerăm necesar, de a interzice utilizarea Website-ului.

De asemenea, aveți posibilitatea de a posta comentarii și opinii pe Website. Înțelegeți că trebuie să respectați prezenta Secțiune 3 cu privire la toate postările dvs. și că Travlocals are dreptul, dar nu și obligația, de a vă revizui postările și de a le cenzura și/sau elimina/nepublica în cazul în care considerăm că nu respectați obligațiile privind conduita și/sau Comportamentul sau încălcați în orice alt mod prezenții Termeni.

 1. DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți Travlocals și pe oricare dintre agenții, angajații, agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Website-ului; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea Website-ului.

 1. LIMITARE ȘI EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Website-ului se realizează pe propriul dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicită sau implicită, scrisă sau orală) în legătură cu, fără limitare, Website-ul, site-urile sau aplicațiile externe, precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind adecvarea pentru un anumit scop și garanții de neîncălcare a drepturilor unor persoane, garanții de acuratețe sau de fiabilitate. Nu garantăm că Website-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea Website-ului va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că Website-ul nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.

Recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Travlocals nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, daune cauzate de cauzate de utilizarea sau accesarea Website-ului, respectiv de informatiile utilizate de pe Website, costul achizițiilor de bunuri sau servicii înlocuitoare sau orice altă pierdere, rezultată din sau în legătură Website-ul, indiferent de teoria răspunderii (contractuală sau delictuală).

Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc).

Recunoașteți că Website-ul este bazat pe Internet și înțelegeți și acceptați riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software. Astfel, sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității. Nu avem obligația de a oferi asistență tehnică, dar vom încerca să remediem eventualele erori legate de funcționarea Website-ului într-un timp rezonabil.

Pentru claritate, nu ne asumăm niciun fel de răspundere și nu oferim garanții în legătură cu serviciile turistice pe care le prezentăm în scop strict informativ pe Website. Nu garantăm în niciun moment că fotografiile, videoclipurile și informațiile de pe Website cu privire la serviciile turistice prezentate corespund realității, având caracter exclusiv de prezentare.

 1. SITE-URI EXTERNE

Website-ul poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, Travlocals nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Website-ului nostru.

 1. MODIFICĂRI ALE WEBSITE-ULUI

Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Website-ului nostru.

În niciun caz Travlocals nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a Website-ului.

 1. CESIUNEA

Travlocals poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii lui Travlocals.

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

 1. SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

 1. LIPSĂ DE EXECUTARE

Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

 1. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni sunt guvernați si interpretați în conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni va fi de competența exclusivă a instanțelor competente din România.

 1. CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptarea acestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la limitările de răspundere (clauze: 1, 4, 5, 6, 7, 8) alegerea legii și a jurisdicției (clauza 13).

 1. COMUNICĂRI

Pentru orice informații sau comunicări, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: contact@wildventure.ro.

Experiențe turistice în România frumoasă

Cazare în case tradiționale, case boierești, conace, castele și multe altele…